piątek, 27 listopada 2015

Pater noster / Ojcze nasz

Pater noster,
Qui es in Caelis,
sanctificetur nomen Tuum,
adveniat regnum Tuum,
fiat voluntas Tua,
sicut in Caelo et in Terra;
panem nostrum quotidianum da nobis hodie
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Quia Tuum est regnum et potestas et gloria in saecula saeculorum. Amen.

Ojcze nasz,
Któryś jest w Niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja,
jako w Niebie tak i na Ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
i nie dopuść nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki wieków.
Amen.

środa, 25 listopada 2015

Modlitwy do Boga Ojca - siostry klaryski od wieczystej adoracji

Modlitwy do Boga Ojca

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Nie mam nikogo tylko Ciebie, Ojcze mój niebieski. Jam słabym dzieckiem Twoim, lecz Tyś siłą moją. Jestem potężna, boś Ty Wszechmocnością i samą miłością, więc łatwo Cię zwyciężę nędzą i ufnością. Ufać Ci nie przestanę, nigdy nie zaginę i tak z każdej przygody łatwo się wywinę. Boś Ty Bóg mój i Wszystko, nic mną nie zachwieje, bo miłość Twoja ku mnie przechodzi nadzieje najmędrszych i najlepszych, świętych nawet ludzi, bo Twa miłość w zbrodniarzach nawet ufność budzi. Ona mnie tak spokoi, ona tak raduje, że żadnego cierpienia ma dusza nie czuje.

Żałuję, o Boże, z całego serca, żem Cię kiedykolwiek obraziła. Brzydzę się wszystkimi grzechami moimi i postanawiam za pomocą łaski Twojej już więcej nie grzeszyć. Dla miłości Twojej przyrzekam unikać okazji do grzechów i odpuszczam wszystkie krzywdy moim nieprzyjaciołom. Proszę Cię, Boże mój, przez zasługi Jezusa Chrystusa, Najświętszej Matki Jego i wszystkich świętych dopomóż mi łaską swoją, ażebym Cię już więcej grzechami nie obrażała.

Cóż powie najnędzniejszy proszek o miłosierdziu Twoim, o Panie!? Chyba tylko umilknie i samym milczeniem chwalić Ciebie będzie! Cóż mówić, kiedy Ty sam cudami przemawiasz?! Ale jakże znów o tym milczeć, że mi to dajesz, czego się tylko po Tobie samym spodziewałam! Nie taiłam Twego miłosierdzia ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem. Miłosierdzie Twoje i wierność Twoja niech mnie zawsze strzegą!

Ojcze nasz, Miłości moja bez granic, pamiętaj, że jestem dzieckiem Matki Syna Twojego, o nic nie błagam przez Jego Serce, tylko przeszyj strzałą miłości serce moje, aby już nie żyło inaczej, jak duchem pokuty, umartwienia i poświęcenia bez granic ku czci i chwale Twojej Przenajświętszej. Amen.

Boże mój, Boże, jakiej chcesz ofiary za miłość Twoją? Niczego Ci nie odmówię, tylko mnie nią zapal i spal aż na całopalną ofiarę! Amen.

O jak niezmiernie kocham niemożność życzenia Tobie, Panie i Boże mój, jakiegokolwiek dobra, ponieważ wszystko pochodzi z niepojętej i nieograniczonej obfitości doskonałości Twojej. Jest ona tak nieskończona, że gdyby się znalazło nieskończone pragnienie, nasycone by było nieskończenie nieskończonością obfitości doskonałości Twojej, która by je przemieniła w nieskończone upodobanie!

Panie, tak mi jasno świeci przepaść miłosierdzia Twego, że w tej chwili jako najniegodniejsze dziecko z całą przepaścią mej nędzy w nią bym się rzuciła i nigdzie indziej tylko tam, ale wierzę w to mocno, że przyjdzie dzień, w którym zadość uczynisz gorącym pragnieniom moim i wywiedziesz mnie z przepaści nędzy mojej i postawisz na tym stopniu doskonałości, do którego mnie sam chcesz doprowadzić. Jeżeli teraz tak częste na mnie dopuszczasz upadki, to tylko dlatego, żebym jasno oddzielała co moje – a co Twoje, żebym świętą nawet żyła ciągle w tej całej przepaści nędzy mojej, w jakiej teraz pogrążona jestem i żebym na każdą chwilę pamiętała, że jedno uchylenie się Twej łaski ode mnie, a wszystkie zbrodnie całego świata gotowa będę popełnić.

Któż mi odbierze tę ufność albo kto zasłoni mi jasność Miłosierdzia Twego! Ty widząc gorące pragnienie moje dojścia tylko do tego, czym Ty sam chcesz mnie mieć, Ojcze Miłosierdzia, wierzę w to i ufam nieskończenie, że mnie tym uczynisz i doprowadzisz do tego – reposito est haec spes mea in Corde Jesu! (moja nadzieja jest złożona w Sercu Jezusa)!Z adresu:
http://kety.klaryski.org/index.php?option=com_content&view=article&id=98:modlitwy-do-boga-ojca&catid=64:m-marii-od-nsj&Itemid=59

W ramach nowenny do Boga Ojca: AKTY MIŁOŚCI KU CZCI BOGA OJCA - Inka

 W ramach nowenny do Boga Ojca:
AKTY MIŁOŚCI KU CZCI BOGA OJCA


Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię płomiennie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez miary, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewymownie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez końca, Ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak Cię kochają
wszyscy Aniołowie i święci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochał Cię na ziemiśw. Józef i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochała Cię na ziemi Maryja i jak Cię kocha teraz w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak Cię kocha Twój Syn i Duch święty, ratuj dusze!Z adresu:
https://gloria.tv/?media=318531

OJCZE NASZ ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU - Inka

 OJCZE NASZ ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU 

Najświętszy Ojcze nasz:
Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu
Który jesteś w niebie:
w aniołach i w świętych.
Oświecasz ich, aby Cię poznali, bo Ty, Panie, jesteś światłością.
Rozpalasz ich, aby Cię kochali, bo Ty, Panie, jesteś miłością.
Zamieszkujesz w nich i napełniasz, aby ich uszczęśliwić,
bo Ty, Panie, jesteś dobrem najwyższym,
wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro,
bez którego nie ma żadnego dobra.
Święć się Imię Twoje:
niech zajaśnieje w nas poznanie Ciebie,
abyśmy poznali, jaka jest szerokość Twoich dobrodziejstw,
długość Twoich obietnic,
wysokość majestatu
i głębokość sądów
Przyjdź królestwo Twoje:
abyś Ty królował w nas przez łaskę i doprowadził nas do Twego królestwa,
gdzie będziemy oglądać Cię bez zasłon, miłować doskonale i w radosnym
zjednoczeniu cieszyć się Tobą na wieki.
Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi:
abyśmy Cię kochali z całego serca
zawsze o Tobie myśląc;
z całej duszy, zawsze za Tobą tęskniąc;
całym umysłem, ku Tobie kierując wszystkie nasze intencje,
szukając we wszystkim Twojej chwały
i ze wszystkich naszych sił, obracając wszystkie nasze siły
i władze duszy i ciała na służbę Twej miłości,
a nie na co innego;
i bliźnich naszych kochajmy jak samych siebie
wszystkich pociągając według sił do Twojej miłości,
ciesząc się z dobra innych jak z własnego i współczując
w nieszczęściu, i nikomu nie dając żadnego zgorszenia.
Chleba naszego powszedniego:
umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa,
daj nam dzisiaj:
na pamiątkę i dla zrozumienia, i uczczenia miłości,
którą nas darzył, oraz tego, co dla nas powiedział, uczynił i wycierpiał.
I odpuść nam nasze winy:
przez Twoje niewysłowione miłosierdzie,
przez moc męki umiłowanego Syna Twego i przez zasługi,
i wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy
i wszystkich wybranych Twoich.
Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom:
a czego nie odpuszczamy w pełni,
Ty, Panie, naucz nas w pełni odpuszczać,
abyśmy dla Ciebie prawdziwie kochali nieprzyjaciół
i modlili się za nich pobożnie do Ciebie,
nikomu złem za złe nie oddając
i byśmy starali się w Tobie wszystkim służyć pomocą.
Nie dopuść nas na pokuszenie:
ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe.
Ale nas zbaw ode złego:
przeszłego, obecnego i przyszłego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen
Z adresu:
https://gloria.tv/?media=318531

MODLITWA DO BOGA OJCA O OBRONĘ PRZED ZŁEM - Inka

 MODLITWA DO BOGA OJCA O OBRONĘ PRZED ZŁEM 
Ojcze Przedwieczny przez Bolesne Niepokalane Serce Maryi razem z Jej Łzami
ofiaruję Ci Najdroższą Krew oraz Rany Pana Jezusa, aby Matka zniszczyła moc szatana, ze świętymi aniołami przepędziła złe duchy, oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie i w naszej Ojczyźnie.
Amen.
Z adresu:
https://gloria.tv/?media=318531

MODLITWA DO BOGA OJCA O DAR PIĘKNEJ MODLITWY - Inka

 MODLITWA DO BOGA OJCA O DAR PIĘKNEJ MODLITWY 
Ojcze Mój Niebieski
Daj mi łaskę pięknego modlenia się do Ciebie.
Niech moje słowa będą uświęcone w Sercu Matki Najświętszej,
Niech moje myśli będą oddane Bogu i uświęcone.
Niech cały (a) będę żywą modlitwą Twoją i na Twoją Chwałę.
Natchnij Mnie Święty Duchu, abym modlił (a) się godnie
i przez to uświęcił (a) moje życie.
Amen.
Z adresu:

https://gloria.tv/?media=318531

MODLITWA DO BOGA OJCA - Inka

 MODLITWA DO BOGA OJCA 

Ojcze Niebieski, który stworzyłeś Niebo i Ziemię, ludzi i Aniołów i który każdy włos na mojej głowie policzyłeś, jak dobrze być Twym dzieckiem.
Wiem, że kochasz mnie tak, jak nie kocha mnie nikt na świecie. Że kochasz mnie bardziej niż moja matka i ojciec i pragniesz mnie uszczęśliwić, ofiarując mieszkanie w Królestwie Niebieskim. Oddaję Ci siebie i wszystko co posiadam. Wszystko co posiadam jest Twoje. Daję Ci Panie siebie, abyś mogł mnie prowadzić do siebie drogą, którą mi przeznaczyłeś. Jak szczęśliwy ten, który Cię poznał i pokochał jako Ojca. Bądź błogoslawiony i wywyższony w każdym stworzeniu. Niech każda chwila mojego życia będzie stałym uwielbieniem Ciebie i dziękczynieniem za dzieła Twojej miłości, którymi mnie obdarzasz.
Amen.
Z adresu:
https://gloria.tv/?media=318531

Litania do Boga Ojca

Litania

Kyrie, eleison - Chryste, eleison - Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie - przyjm uwielbienie nasze.
Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony,
Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie,
Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny,
Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń,
Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego - Słowo Swoje,
Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego,
Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje,
Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie,
 Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi,
Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje,
Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości,

Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu - Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.
Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
 Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus,

Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

Od pychy umysłu - zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego serca,
Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa,
Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego,
Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją,
Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie,
Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności

Umysł otwarty na prawdę Twoją - racz nam dać, Boże, Ojcze.
Wolę zjednoczoną z Twoją wolą,
Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze,
Wytrwanie do końca przy Tobie,
Gorliwość o zbawienie innych dusz,
Pokorę prawdziwej mądrości,
Umiłowanie czystości,
Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą,.
Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa.

Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami.Z adresu:
http://www.slugi.kielce.opoka.org.pl/litania%20do%20Boga%20Ojca.htm

Modlitwa do Boga Ojca - Kaplica Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Przewlekle Chorych przy ul. Wesołej 45 w Kielcach

Modlitwa

    Boże, Ojcze Wszechmogący i Panie Miłosierny, który słowem swoim wszystko stworzyłeś i w mądrości swojej uczyniłeś człowieka, aby panował nad tym, co stworzyłeś. Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spada na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twojej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, Miłośniku życia. Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Gdy człowiek przez nieposłuszeństwo, stracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. Posłałeś Jednorodzonego Syna Swojego, aby nas zbawił. Ty wraz ze Swym Synem, zesłałeś Ducha Świętego, aby prowadził nas prostą drogą do pełnej świętości. Ty również każdego dnia naszego życia obdarzasz nas w obfitości wszelkimi dobrami. Szczerym przeto sercem dziękujemy Ci, najlepszy Ojcze, za wszelkie dobra naturalne i nadprzyrodzone. Zwłaszcza za dobra i łaski wyproszone przed tym świętym Twoim Wizerunkiem. Jakże jednak często sprzeniewierzamy się Tobie i nasze drogi nic są drogami Twoimi. Dodaj nam przeto mocy do zwalczania w nas tego wszystkiego, co jest Tobie przeciwne. Ojcze nasz, który jesteś tak szczodry i łaskawy, obdarz nas, niegodnych zwać się Twoimi dziećmi, tym dobrem, które jest pragnieniem naszego serca. Prosimy Cię, ale Twoja niech się stanie wola, bo Ty najlepiej wiesz, co dla nas jest dobre. Mamy dobrą wolę, postanowienie i pragnienie iść drogą Twoich przykazań, życiem głosić Twoją chwałę i dobroć, szerzyć cześć i nabożeństwo do Ciebie, Boże Ojcze, przedstawiony w tym łaskami słynącym Wizerunku. Tobie chwała na wieki. Amen.Z adresu:
http://www.slugi.kielce.opoka.org.pl/litania%20do%20Boga%20Ojca.htm

MODLITWA DO BOGA OJCA - Podyktowana przez Jezusa polskiej prorokini S.B. siostrze Leonii Nastał

MODLITWA DO BOGA OJCA
Podyktowana przez Jezusa polskiej prorokini S.B. siostrze Leonii Nastał

JEZUS [rok 1935]: Chcę, byś na uwielbienie Ojca przedwiecznego w szczególniejszy sposób poświęciła pierwszy dzień w tygodniu – poniedziałek. Wszystko, cokolwiek w tym dniu uczynisz, niech będzie uwielbieniem Ojca niebieskiego. Jeżeli otrzymasz pozwolenie spowiednika, zachowaj w tym dniu post ścisły. Na uwielbienie nieskończonego majestatu Ojca odmawiaj często w ciągu dnia modlitwę:
1)      Uwielbiam Cię, Ojcze nieskończonego majestatu. Cieszę się chwałą Twego Bóstwa, szczęściem wiekuistego, pełnego, życia Twego, tajemnicą wiekuistego rodzenia Słowa, Syna Twego – Boga równego i współistotnego Tobie. Chwalę Cię, Ojcze, uwielbiam, miłuję razem z Jezusem, Matką Najświętszą, aniołami, świętymi i sprawiedliwymi żyjącymi na ziemi i cierpiącymi w czyśćcu.
2)      Uwielbiam Cię, Ojcze nieskończonego majestatu. Cieszę się chwałą Twego Bóstwa płynącą z tajemnicy wcielenia Syna Twego – Boga równego i współistotnego Tobie. Cieszę się chwałą, jaką Ci nieustannie składa Bóg-człowiek. I wraz z Nim, z Matką Najświętszą, z aniołami, ze świętymi i sprawiedliwymi żyjącymi na ziemi i cierpiącymi w czyśćcu – chwalę Cię, uwielbiam, miłuję.
3)      Uwielbiam Cię, Ojcze nieskończonego majestatu. Cieszę się chwałą Twego Bóstwa płynącą z tajemnicy przybrania i uświęcenia dusz ziemskich Twoich dzieci. Cieszę się miłością Ducha Świętego – Boga równego Ojcu i Synowi. Chwalę Cię, Ojcze. Uwielbiam, miłuję z Jezusem, z Matką Najświętszą, aniołami, świętymi i sprawiedliwymi żyjącymi na ziemi i cierpiącymi w czyśćcu. Chwała Ojcu Przedwiecznemu i Synowi Jednorodzonemu i Duchowi Świętemu. Chwała nieustanna Trójcy Przenajświętszej przez Jezusa – od Jego najmniejszego dziecka przybranego. Niech ta chwała rozbrzmiewa nieustannie w sercu moim, w moim otoczeniu, w całym świecie, jak rozbrzmiewa w domu Ojca przedwiecznego. Amen.

48
Jezus: Zstąpiłem z nieba na ziemią przede wszystkim, aby objawić Ojca, żyłem tylko dla chwały Ojca, bo zbawienie i uświęcenie dusz ma na celu chwałę Ojca, a w Nim całej Trójcy Przenajświętszej. W twoim sercu rozpaliłem szczególniejszą miłość ku Ojcu, bo chcę ci objawić Ojca, a przez to, już tu na ziemi, dać ci zakosztować z oceanu szczęścia, w jakim toną wybrani w niebie, którzy już są w domu Ojca. Dopomóż Mi do rozszerzania chwały Ojca, a napełnię cię łaskami.
Nastaną lepsze czasy, gdy ludzie uważać będą Boga więcej za Ojca niż za władcę tylko i monarchę. Jest On Panem wieków i Monarchą istotnie, ale względem ludzkości jest Ojcem i jako taki pragnie być kochany. Nastaną lepsze czasy, gdy ludzie będą myśleć o Bogu jako obecnym tuż przy nich, a nie mieszkającym tylko gdzieś wśród gwiazd. Mniej będzie łez na ziemi, gdy ludzie dziękować [104] będą Ojcu za krzyżyki i doświadczenia, a przestaną narzekać na karanie. Nastaną lepsze czasy, gdy ludzie zechcą się dzielić z Ojcem każdym objawem radości, jak to czynią dobre dzieci w rodzinie, bo Bóg istotnie jest Ojcem, i to więcej niż ojciec ziemski dla swoich dzieci.

Źródło: Uwierzyłam Miłości, Dziennik duchowy i wybór listów – s. Leonia Nastał – WAM, Kraków 2010Z adresu:
http://www.duchprawdy.com/modlitwa_do_boga_ojca_s_leonia_nastal.htm

Koronka do Boga Ojca

Koronka do Boga Ojca

Modlitwy > Do Boga Ojca
Obraz Boga Ojca

Ta koronka została podana przez Umiłowanego Boga Ojca Przedwiecznego Wacławowi S. – wiernemu tradycji katolickiej, dnia 29.11.2003

KORONKA CZCI I UWIELBIENIA
BOGA OJCA PRZEDWIECZNEGO 


Którą Bóg Ojciec Sobie Życzy, żeby Dzieci Jego z miłością i czcią odmawiali – prosząc w sprawach Ojczyzny, Kościoła i własnych. Jeśli ta intencja będzie zgodna z Moją Ojcowską Wolą to szybko przyjdę Memu dziecku z pomocą, a jeżeli nie, to udzielę innej potrzebnej łaski.
(odmawia się na różańcu)

Na wstępie: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, 3 x Chwała Ojcu

Na dużym paciorku: Ojcze Przedwieczny, uwielbiam Cię, czcze Cię i kocham Cię ponad wszystkie skarby świata.

Na małych paciorkach: Ojcze, Tyś moją Miłością, Tyś moją Chlubą, Tyś moim Szczęściem bez granic.

Na zakończenie: 3x jak na dużym paciorku i 3x Chwała Ojcu.


Ja, Bóg Ojciec Przedwieczny, mówię do dzieci Swoich Polaków, którzy widzicie Mój Obraz poplamiony, które świadczą, że Moje Ojcowskie Serce jest ZAGNIEWANE – Jeżeli będziecie odmawiać tę Koronkę z miłością, czcią i uwielbieniem WYNAGRADZAJĄC Mojemu Ojcowskiemu Sercu za GRZECHY waszej Ojczyzny która jest ZNIEWOLONA przez zło ciemności – szczególnie PYCHĘ. Jeżeli znajdę tylu wiernych, którzy zdołają PRZEBŁAGAĆ Moje Ojcowskie Serce z GNIEWU, to wasza Ojczyzna przejdzie przez te CIĘŻKIE DNI nie doznając najmniejszej KARY na którą obecnie ZASŁUGUJE. AmenZ adresu:
http://www.mocmodlitwy.info.pl/koronka_do_boga_ojca.html

NOWENNA DO BOGA OJCA

NOWENNA DO BOGA OJCA

Antyfona: Tyś jedynie Święty Panie, Boże nasz. (bis)

1 . Wielkie i dziwne / są dzieła Twoje, / Panie, Boże Wszechmogący.
Ant.
2. Sprawiedliwe i prawdziwe / są drogi Twoje, / o Królu wieków.
Ant.
3. Któż się nic ulęknie / Ciebie, o Panie, / i nic uwielbi Twego Imienia.
Ant.
4. Tyś jedynie Święty, / a wszystkie narody / przyjdą i hołd Ci złożą.
Ant.
5. Albowiem Twoje sądy / jawnymi się stały / dla wszystkich ludzi.
Ant.
6. Chwała Ojcu / i Synowi, / i Duchowi Świętemu.
Ant.
7. Jak była na początku / teraz i zawsze, / i na wieki wieków.
Ant.
Z adresu:
http://www.slugi.kielce.opoka.org.pl/litania%20do%20Boga%20Ojca.htm